Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

1.0 Kompetencje techniczne

1.19 Rozpoczynanie

Proces rozpoczynania stwarza podstawę dla udanego przeprowadzenia projektu. Często cechuje się on niepewnością oraz informacjami, które mają charakter wstępny lub całkowitym brakiem informacji. Wymagania interesariuszy mogą być określone w niedoskonały sposób, ich oczekiwania bywają nierealistyczne, a terminy okazują się nieosiągalne, kiedy początkowy optymizm i entuzjazm musi zderzyć się z rzeczywistością. Dobrze przygotowane i skutecznie poprowadzone warsztaty rozpoczynające (start-up workshop) oraz dobór właściwych zasobów ludzkich tworzących zespół projektu mogą zwiększyć szanse na udaną realizację programu/projektu. Warsztaty powinny skupiać się na opracowaniu karty projektu i przygotowaniu planu zarządzania projektem, określeniu ról w zespole oraz wyznaczeniu ścieżki krytycznej projektu.