Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

2.0 Kompetencje behawioralne

2.01 Przywództwo

Przywództwo obejmuje wskazywanie kierunku i motywowanie innych, by w ramach swoich ról lub zadań realizowali cele projektu. Jest to podstawowa kompetencja dla kierownika projektu. 

Przywództwo jest potrzebne przez cały czas trwania projektu. Jest ono szczególnie ważne w sytuacjach, w których w przedsięwzięciu pojawiają się problemy, kiedy potrzebne są zmiany lub kiedy istnieje niepewność dotycząca kierunku działań. Przywództwo pozwala kierownikowi projektu wykorzystywać kompetencje w sposób, jaki może być zrozumiany i przyjęty przez zespół. 

Obok działań przywódczych podejmowanych wobec zespołu projektu, kierownik projektu powinien być również postrzegany jako przywódca reprezentujący przedsięwzięcie w relacjach z kierownictwem wyższego szczebla oraz innymi interesariuszami.