Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

2.0 Kompetencje behawioralne

2.02 Zaangażowanie i motywacja

Zaangażowanie to osobiste poparcie dla projektu ze strony jego kierownika oraz ze strony osób znajdujących się w projekcie i związanych z projektem. Dzięki zaangażowaniu ludzie wierzą w realizowane przedsięwzięcie i chcą być jego częścią. Jest ono niezbędne, by ożywić posiadaną wizję oraz motywować ludzi do realizacji wspólnych zamierzeń. Motywacja zespołu projektu zależy od tego, jak silnie poszczególne osoby zwiążą się ze sobą, a także od ich zdolności do radzenia sobie zarówno z wzlotami, jak i upadkami w projekcie. 

Zaangażowanie oraz motywacja osób związanych z projektem muszą być szczere, a wówczas zaowocują dobrą atmosferą w pracy i większą sprawnością tak poszczególnych osób, jak i zespołu jako całości. Motywowanie innych wymaga od kierownika projektu świadomości umiejętności i doświadczenia poszczególnych osób, ich osobistego nastawienia, okoliczności oraz indywidualnych czynników motywacyjnych.