Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

2.0 Kompetencje behawioralne

2.04 Asertywność

Asertywność, zdolność do formułowania swoich poglądów w sposób przekonujący i zdecydowany, to kompetencja, której kierownik projektu potrzebuje, by pomóc sobie w zapewnieniu skutecznej komunikacji z zespołem projektu oraz innymi interesariuszami. Dzięki temu decyzje wpływające na projekt podejmuje się mając przy tym pełną wiedzę o ich konsekwencjach. Kierownik projektu unika sytuacji, w których jest sterowany lub manipulowany przez innych do podejmowania bądź rekomendowania decyzji nie leżących w interesie przedsięwzięcia. 

Siła przekonywania to zdolność osiągania konsensusu w kwestiach związanych ze wspólnymi zamierzeniami poprzez dyskusję lub siłę argumentów. Zdolność ta może pomóc w zadbaniu o wysłuchanie i zrealizowanie cennych pomysłów, czyli pomysłów, które ułatwiają osiągnięcie celów projektu. 

Siła przekonywania potrzebna jest do nakłonienia innych, by podjęli działania, których kierownik projektu potrzebuje do realizowania interesów projektu. 

Asertywność i siła przekonywania powinny cechować kierownika projektu przez cały czas trwania przedsięwzięcia.