Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

2.0 Kompetencje behawioralne

2.07 Kreatywność

Kreatywność to zdolność do myślenia i działania w oryginalny i pomysłowy sposób. Kierownik projektu wykorzystuje z korzyścią dla przedsięwzięcia kreatywność innych osób, zbiorową kreatywność zespołu projektu oraz organizacji, w ramach której działają.

Kierownik projektu powinien zaszczepiać w zespole procesy stymulujące, rejestrujące, oceniające i wykorzystujące w działaniu wszelkie kreatywne pomysły pojawiające się w zespole i mogące przynieść korzyści dla przedsięwzięcia.

Kreatywność to jedna z podstawowych kompetencji decydujących o sukcesie przedsięwzięcia. Pomaga ona kierownikowi projektu przezwyciężać problemy i motywuje zespół do wspólnej pracy zmierzającej do przekształcenia kreatywnego pomysłu w nadające się do wykorzystania rozwiązanie.

Kreatywność można określić w skrócie jako „sięganie po niemożliwe i osiąganie nieprawdopodobnego!”. Kreatywność powinno się wykorzystywać w zespole projektu z umiarem tak, by nie odwracała uwagi od sedna przedsięwzięcia.