Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

2.0 Kompetencje behawioralne

2.08 Zorientowanie na wyniki

Zorientowanie na wyniki oznacza skupienie uwagi zespołu na kluczowych celach po to, by uzyskać rezultat optymalny dla wszystkich zaangażowanych stron. Kierownik projektu musi upewnić się, że wyniki projektu zadowalają kluczowych interesariuszy.