Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

2.0 Kompetencje behawioralne

2.09 Sprawność

Sprawność to zdolność wykorzystywania czasu i zasobów w efektywny sposób, wytwarzając uzgodnione produkty cząstkowe. Sprawność to obok skuteczności podstawowy komponent zarządzania projektem.