Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

2.0 Kompetencje behawioralne

2.12 Konflikty i kryzysy

Konflikt to zderzenie się sprzecznych ze sobą interesów lub niepasujących do siebie osobowości, które może zagrozić osiągnięciu celów projektu. Bardzo często niszczy on dobre środowisko pracy i może przynieść ze sobą negatywne skutki dla poszczególnych osób lub firm.

Sytuację kryzysową w przedsięwzięciu można opisać jako okres szczególnie uciążliwych trudności, których istota jest bardziej dokuczliwa, aniżeli tych, które powstają w rezultacie konfliktu. W tej sytuacji niezbędna staje się zdolność szybkiego reagowania oraz umiejętnego osądu pozwalającego ocenić sam kryzys, określić scenariusze umożliwiające jego rozwiązanie i ochronę projektu, a także postanowić, czy konieczne jest przekazanie spornej kwestii na wyższe szczeble decyzyjne oraz jak wysoko w strukturze organizacji powinno nastąpić rozwiązanie tego problemu.

Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi i kryzysowymi wymaga umiejętności oceny ich przyczyn oraz konsekwencji i uzyskania dodatkowych informacji, które można wykorzystać w procesie decyzyjnym zmierzającym do określenia możliwych rozwiązań.