Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

2.0 Kompetencje behawioralne

2.13 Wiarygodność

Wiarygodność polega na uzyskaniu w projekcie rezultatu, do którego się zobowiązano, w ustalonym terminie oraz w jakości zgodnej ze specyfikacją projektu. Bycie wiarygodnym wzbudza zaufanie innych, którzy nabierają przekonania, że wywiązujemy się ze swoich obietnic. Wiarygodność obejmuje odpowiedzialność, właściwe zachowania, solidność i pewność siebie. To oznacza ograniczanie do minimum liczby powstających błędów, a także otwartość i konsekwencję. Wiarygodność jest cechą wysoce cenioną przez interesariuszy. 

Wiarygodność zwiększa szanse osiągnięcia celów i motywuje wszystkie osoby i grupy osób zaangażowane w projekcie. Zachęca ona członków zespołu do zachowania samokontroli i nabrania pewności siebie.