Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

2.0 Kompetencje behawioralne

2.15 Etyka

Etyka obejmuje akceptowane moralnie postępowanie, czy też zachowania poszczególnych osób. Etyczne postępowanie stanowi podstawę każdego systemu społecznego. W organizacjach wymagane normy etyczne wpisuje się zwykle w umowy o pracę oraz zasady postępowania zawodowego.

Postępowanie  etyczne zapewnia zdobycie i utrzymanie zaufania wszystkich interesariuszy i społeczeństwa