Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

3.0 Kompetencje kontekstowe

3.01 Orientacja na projekty

Projekt (przedsięwzięcie) to operacja ograniczona czasem i kosztami, mająca na celu uzyskanie zbioru określonych uprzednio produktów cząstkowych (zakres spełniający cele projektu), zachowując przy tym normy jakości i wymagania.

Orientacja na projekty to pojęcie wykorzystywane w celu określenia faktu nastawienia się organizacji na zarządzanie przez projekty oraz rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem projektami. Metody koordynacji przedsięwzięć w ramach portfeli, zarządzania projektem a także rozwoju kompetencji kierowników projektu mają bezpośredni wpływ na powodzenie przedsięwzięcia. Projekty istotnie różnią się od normalnej działalności operacyjnej organizacji. Możliwe, że zarządza się organizacją przez projekty po to, by osiągnąć sukces, uzyskać wzrost i zmienić się w celu konkurowania na swoim rynku, natomiast normalnymi funkcjami liniowymi i działalnością operacyjną zarządza się przede wszystkim z myślą o sprawności.