Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

3.0 Kompetencje kontekstowe

3.08 Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje planowanie, rekrutację, dobór, szkolenie, utrzymanie, ocenę wyników i motywację.

Rozwój zasobów ludzkich to wspólna odpowiedzialność kierownika liniowego jednostki organizacyjnej, z której wywodzą się członkowie zespołu projektu, działu personalnego oraz w pewnym stopniu kierownika projektu.

Wiodące systemy certyfikacji osób w zakresie zarządzania projektami oparte są standardowych wymaganiach kompetencyjnych.