Przewodnik NCB 3.0 IPMA-Student: Efekty Kształcenia

Wymagania kompetencyjne IPMA-Student: Efekty kształcenia

Wymagania kompetencyjne IPMA-Student sformułowano w dwóch formatach:

    • stosowanym przez IPMA Polska (Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne)
    • zgodnym z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla studiów I i II stopnia (Efekty Kształcenia IPMA-Student)

Zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla studiów wyższych I i II stopnia, podstawę budowy programów nauczania stanowią efekty kształcenia, określające to, co student powinien wiedzieć, rozumieć oraz umieć zademonstrować po ukończeniu procesu uczenia się.

IPMA Polska, uznając uregulowania obowiązujące w polskim szkolnictwie wyższym, dostosowała sposób definiowania wymagań kompetencyjnych IPMA-Student do wytycznych Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Podstawą do akredytacji uczelni jest Macierz Kompetencji IPMA-Student, potwierdzająca zgodność Przedmiotowych Efektów Kształcenia przedmiotów oferowanych przez Wydział z wymaganymi Efektami Kształcenia IPMA-Student.

Efekty kształcenia zdefiniowano w 3 obszarach: Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne, używając czasowników czynnych. 

Efekty kształcenia IPMA-Student powiązano z elementami kompetencji wg NCB3.0, co pozwala na lepszą interpretację wymagań kompetencyjnych.

Koncepcja, opracowanie merytoryczne i redakcja: Bogumił Dałkowski
Współpraca merytoryczna: Zbigniew Wolski

Zatwierdzenie:
Kierownictwo Strategicznie CERT IPMA Polska:
Bogumił Dałkowski, Leszek Staśto, Janusz Smurawa, Marek Zalewski, Zbigniew Wolski

 

Wymagania kompetencyjne IPMA-Student: Efekty kształcenia w postaci pliku pdf - do pobrania