Przewodnik NCB 3.0 IPMA-Student: Efekty Kształcenia

Wymagania kompetencyjne IPMA-Student: Efekty kształcenia

Wiedza

ID Efekty kształcenia - Wiedza NCB
ISEK_W01 Rozpoznaje i opisuje miejsce i rolę zarządzania projektami w zarządzaniu
organizacją
3.01 Orientacja na projekty
ISEK_W02 Charakteryzuje i klasyfikuje projekty, programy, portfele projektów 3.01 Orientacja na projekty
ISEK_W03 Definiuje kryteria sukcesu projektu i sukcesu zarządzania projektem 1.01 Sukces zarządzania projektem
ISEK_W04 Wymienia i charakteryzuje wiodące metodyki zarządzania projektami.
Rozróżnia klasyczne i zwinne podejście do zarządzania projektami
3.01 Orientacja na projekty
ISEK_W05 Nazywa i opisuje podstawowe obszary i elementy zarządzania projektami 1.04; 1.05; 1.06; 1.07; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13,1.18
ISEK_W06 Rozpoznaje i opisuje podstawowe metody, techniki i modele klasycznego zarządzania projektami 1.01-13; 1.15; 1.16; 1.18-20; 2.01; 2.07
ISEK_W07 Opisuje koncepcje zarządzania projektem poprzez pomiar wykonania oraz poprzez wyjątki 1.16 Kontrola i raporty
ISEK_W08 Rozpoznaje i opisuje procesy planowania wstępnego (inicjowania) i szczegółowego (doprecyzowania) projektów 1.19 Rozpoczynanie
ISEK_W09 Wskazuje i opisuje problemy zarządzania zespołem projektowym 1.07 Praca zespołowa 2.01 Przywództwo 2.02 Zaangażowanie i motywacja
ISEK_W10 Wymienia i charakteryzuje kluczowe kompetencje kierownika projektu. Rozpoznaje wymagania kompetencyjne wiodących systemów certyfikacji 3.08 Zarządzanie zasobami ludzkimi