Akredytacje

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu


Wydział Finansów i Bankowości

 • Kierunek: Zarządzanie [UWSBP-WFiB-Z]
  Studia I stopnia
  Stacjonarne, Niestacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 27 stycznia 2016
  Reakredytacja: 8-02-2021
  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 15
 • Kierunek: Inżynieria Zarządzania [UWSBP-WFiB-IZ]
  Studia I stopnia
  Stacjonarne, Niestacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 14 lipca 2016
  Reakredytacja: 8-02-2021
  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 7

 • Studia podyplomowe: Zarządzanie projektem [UWSBP-WFiB-SP]
  Akredytacja IPMA-Student: 8-02-2021
  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 25

Koordynator ds. IPMA-Student: dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka, katarzyna.ragin-skorecka@wsb.poznan.pl