Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wydział Finansów i Bankowości

 • Kierunek: Zarządzanie
  Studia I stopnia
  Stacjonarne, Niestacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 27 stycznia 2016
 • Kierunek: Inżynieria Zarządzania
  Studia I stopnia
  Stacjonarne, Niestacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 14 lipca 2016

Koordynator ds. IPMA-Student: Katarzyna Ragin-Skorecka, katarzyna.ragin-skorecka@wsb.poznan.pl