Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalność: Zarządzanie projektami w produkcji
Studia I stopnia
Stacjonarne
Akredytacja IPMA-Student: 29-03-2018
Reakredytacja: 30-09-2020

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 22
Zdawalność: 100%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

 

Koordynator IPMA-Student: dr Mariusz Giemzamariusz.giemza@uek.krakow.pl