Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalność: Zarządzanie projektami w produkcji
Studia I stopnia
Stacjonarne, Niestacjonarne
Akredytacja IPMA-Student: maj 2018

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 15
Zdawalność: 100%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

 

Koordynator IPMA-Student: dr Mariusz Giemzamariusz.giemza@uek.krakow.pl