Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 • Kierunek: Zarządzanie
  Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 8 listopada 2017

 • Kierunek: Zarządzanie
  Specjalność: ADVANCED PROJECT MANAGEMENT
  Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 8 listopada 2017

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 10
Zdawalność: 100%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 


Koordynator IPMA-Student: dr Marek Wąsowicz, marek.wasowicz@ue.wroc.pl