Akredytacje

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania

 • Kierunek: Zarządzanie
  Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 8-11-2017
  Reakredytacja: 30-09-2020

 • Kierunek: Zarządzanie
  Specjalność: ADVANCED PROJECT MANAGEMENT
  Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 8-11-2017
  Reakredytacja: 30-09-2020
 • Kierunek: Business Management
  Studia I stopnia, stacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 29-06-2022

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 119

Zdawalność: 82,6%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: dr Anna Marciszewska, anna.marciszewska@ue.wroc.pl


Studia podyplomowe Project Management

  • Akredytacja IPMA-Student: 3-08-2022
  • Liczba certyfikatów IPMA-Student

Koordynator IPMA-Student: dr Marek Wąsowicz, marek.wasowicz@ue.wroc.pl