Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Listy intencyjne

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

List intencyjny: 17 kwietnia 2015 
Kontakt: dr Tomasz Surmacz, toms@ur.edu.pl