Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Listy intencyjne

Politechnika Warszawska - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

List intencyjny: 14 października 2016

Kontakt: dr hab. Anna Zalcewicz, prof. PW, Prodziekan ds. ogólnych, a.zalcewicz@ans.pw.edu.pl