Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Politechnika Wrocławska

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa I Geologii

 • Kierunek: Geodezja i Kartografia
  Studia I stopnia, Stacjonarne
  Akredytacja: 12 listopada 2016

Liczba certyfikatów: 32
Zdawalność: 91,4%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 


 • Kierunek: Geodezja i Kartografia
  Studia II stopnia, Stacjonarne
  Specjalność: Geomatyka
  Akredytacja: 12 listopada 2016

Liczba certyfikatów: 39
Zdawalność: 100%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  Koordynator ds. IPMA-Student: dr inż. Krzysztof Hołodnik; krzysztof.holodnik@pwr.edu.pl