Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Politechnika Wrocławska

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa I Geologii

 • Kierunek: Górnictwo i Geologia
  Studia I stopnia, Stacjonarne
  Akredytacja: 12 listopada 2016
  Reakredytacja: 12 listopada 2019
Liczba certyfikatów: 59
Zdawalność: 92,2%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 
   
    Specjalność: Eksploatacja Podziemna i Odkrywkowa Złóż

    Studia II stopnia, Stacjonarne
    Akredytacja: 12 listopada 2016
    Reakredytacja: 12 listopada 2019

Liczba certyfikatów: 40
Zdawalność: 97,6%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 


 • Kierunek: Geodezja i Kartografia
  Studia II stopnia, Stacjonarne
  Specjalność: Geomatyka
  Akredytacja: 12 listopada 2016
  Reakredytacja: 12 listopada 2019

Liczba certyfikatów: 6
Zdawalność: 75%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  Koordynator ds. IPMA-Student: dr inż. Krzysztof Hołodnik; krzysztof.holodnik@pwr.edu.pl