Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

 • Kierunek: Budownictwo
  Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
  Studia II stopnia
  Stacjonarne, Niestacjonarne
  Akredytacja: 12 października 2016

Liczba certyfikatów IPMA-Student:
Zdawalność:
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D:

 • Studia podyplomowe: "Zarządzanie w Budownictwie"
  Akredytacja: 2018-10-29

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 11
Zdawalność: 61,1%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator ds. IPMA-Student:  mgr inż. Jerzy Rosłon; j.roslon@il.pw.edu.pl

Studenckie Koła Naukowe:  Koło Naukowe Zarządzania Projektami w Budownictwie, zarzadzanie.w.budownictwie@gmail.com

 

Wydarzenia:

 • Szkolenia z umiejętności miękkich, programów komputerowych (np. MS Project)
 • Konferencje (np. Euroinżynier)
 • Budowlane Targi Pracy
 • Wyjścia na budowy