Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu

  • Kierunek: Zarządzanie (w przyszłości: Inżynieria Zarządzania)
    Studia I stopnia
    Stacjonarne, Niestacjonarne
    Akredytacja: 12 października 2016

Liczba certyfikatów IPMA-Student
Zdawalność: 
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D:

Koordynator ds. IPMA-Student: Iwona Wasielewska-Marszałkowska; iwona.wasielewska@wsb.bydgoszcz.pl