Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Politechnika Śląska


Politechnika Śląska

Wydział Organizacji i Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie

    Specjalność: Zarządzanie projektami i innowacjami
    Studia II stopnia, Stacjonarne
    Akredytacja: 2017-01-18
    Reakredytacja: 2020-09-21

Koordynator ds. IPMA-Student: dr inż. Mateusz Trzeciak, mateusz.trzeciak@polsl.pl

Studenckie Koła Naukowe: Koło Zarządzania Projektami SOLVER, http://solver.polsl.pl/       

 

 

Wydarzenia (w zakresie zarządzania projektami):