Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania

 

Politechnika Wrocławska

Wydział Zarządzania

Kierunek: Inżynieria Zarządzania
Specjalność: Zastosowania IT w Biznesie
Studia I stopnia, Stacjonarne


Akredytacja: 21-09-2020

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 45
Zdawalność: 97,8%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator ds. IPMA-Student: prof. Dorota Kuchta, Dorota.Kuchta@pwr.edu.pl


Studia podyplomowe: „Zarządzanie projektami”

Akredytacja: 2018-01-19
Reakredytacja: 2020-09-21

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 171
Zdawalność: 94,0%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator ds. IPMA-Student studiów podyplomowych: prof. Agata Klaus - Rosińska, agata.klaus-rosinska@pwr.edu.pl 

 


Studenckie Koła Naukowe: PROJECT MANAGEMENT GROUP - Koło Naukowe Zarządzania Projektami Na Politechnice Wrocławskiej,  http://pmgroup.pwr.edu.pl/