Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 

Politechnika Wrocławska

Wydział Informatyki i Zarządzania

Studia I stopnia, Stacjonarne

  • Kierunek: Zarządzanie
  • Kierunek: Inżynieria Zarządzania
  • Kierunek: Inżynieria Systemów

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 1
Zdawalność: 100%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  • Kierunek: Informatyka

Akredytacja: 2017-02-16

Koordynator ds. IPMA-Student studiów I Stopnia: mgr inż. Zuzanna Mieszkowska, zuzanna.mieszkowska@pwr.edu.pl 

Studia podyplomowe: „Zarządzanie projektami”

Akredytacja: 2018-01-19

Koordynator ds. IPMA-Student studiów podyplomowych: dr inż. Agata Klaus - Rosińska, agata.klaus-rosinska@pwr.edu.pl  

Koordynator Studiów Podyplomowych

Studenckie Koła Naukowe: PROJECT MANAGEMENT GROUP - Koło Naukowe Zarządzania Projektami Na Politechnice Wrocławskiej,  http://pmgroup.pwr.edu.pl/