Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Politechnika Warszawska - Wydział Zarządzania

Politechnika Warszawska

Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Inżynieria Zarządzania
    Studia II stopnia
    Stacjonarne
    Akredytacja: 31-10-2018

Liczba certyfikatów: 
Zdawalność:
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator ds. IPMA-Student: Małgorzata Waszkiewicz, malgorzata.waszkiewicz@pw.edu.pl

 

Wydarzenia: