Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Politechnika Warszawska - Wydział Zarządzania

Politechnika Warszawska

Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Inżynieria Zarządzania
    Studia I i II stopnia
    Stacjonarne
    Akredytacja: 2021-01-12

Liczba certyfikatów: 
Zdawalność:
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator ds. IPMA-Student: dr Małgorzata Waszkiewicz, malgorzata.waszkiewicz@pw.edu.pl

 

Wydarzenia: