Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Politechnika Warszawska - Wydział Zarządzania

Politechnika Warszawska

Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Inżynieria Zarządzania
    Studia II stopnia
    Stacjonarne

Koordynator ds. IPMA-Student: Małgorzata Waszkiewicz, malgorzata.waszkiewicz@pw.edu.pl

 

Wydarzenia: