Akredytacje

Politechnika Rzeszowska

Politechnika Rzeszowska

Wydział ZarządzaniaKierunek: Zarządzanie

  • SpecjalnośćZarządzanie projektem [PRz-WZ-Z-ZP]
    Studia I stopnia, Stacjonarne
    Akredytacja IPMA-Student:  28-04-2021

  • Specjalność: Zarządzanie zespołem projektu [PRz-WZ-Z-ZZP]
    Studia II stopnia, Stacjonarne
    Akredytacja IPMA-Student:  28-04-2021

Koordynator ds. IPMA-Student:  prof. Jacek Strojny,  jstrojny@prz.edu.pl