Akredytacje

Uniwersytet Gdański

logoug logoug2


Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
    Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami IT
    Akredytacja IPMA-Student:  luty 2019
    Reakredytacja: 22-04-2021

Koordynator IPMA-Student, Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami IT, dr Monika Woźniak, monika.wozniak@ug.edu.pl

mwug