Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Zarządzania Projektami

  • Specjalność: Zarządzanie Projektami
   Studia II stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 24-02-2014
   Reakredytacja IPMA-Student: 24-02-2017

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 109
Zdawalność: 97,3%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

 • Kierunek: Zarządzanie Projektami
  Studia II stopnia
  Stacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 19-07-2019

Liczba certyfikatów IPMA-Student:
Zdawalność:
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D:

Koordynator IPMA-Student: dr hab. Emil Bukłaha, ebukla@sgh.waw.pl


 • Studia podyplomowe "Zarządzanie projektami"
  Akredytacja IPMA-Student: 19-07-2019

Liczba certyfikatów IPMA-Student:
Zdawalność:
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH,