Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Zarządzania Projektami

  • Specjalność: Zarządzanie Projektami
   Studia II stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 24-02-2014
   Reakredytacja IPMA-Student: 24-02-2017

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 95
Zdawalność: 98%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: dr Emil Bukłaha, ebukla@sgh.waw.pl