Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Zarządzania Projektami

  • Specjalność: Zarządzanie Projektami
   Studia II stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 24-02-2014
   Reakredytacja IPMA-Student: 9-02-2021

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 132
Zdawalność: 97,8%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

 • Kierunek: Zarządzanie Projektami
  Studia II stopnia
  Stacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 9-02-2021

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 28
Zdawalność: 96,6%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D:

Koordynator IPMA-Student: prof. Emil Bukłaha, ebukla@sgh.waw.pl


 • Studia podyplomowe "Zarządzanie projektami"
  Akredytacja IPMA-Student: 9-02-2021

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 2
Zdawalność: 100%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: prof. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH, mateusz.juchniewicz@sgh.waw.pl