Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akademickie Autoryzowane Jednostki Szkoleniowe IPMA

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego


Polsko-Amerykański Program Studiów MBA Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Data uzyskania licencji AAJS: 15-06-2021

Koordynator ds. IPMA: Aneta Żak, aneta.zak@uni.lodz.pl, tel: 601 080 326