Akredytacje

Politechnika Częstochowska


Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

Kierunek: Design i Zarządzanie Projektami
Studia II stopnia
Stacjonarne
Akredytacja IPMA-Student:  kwiecień 2022

Koordynator IPMA-Student: dr inż. Aneta Pachura; aneta.pachura@pcz.pl