Akredytacje

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej


Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

 • Wydział Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej
  • Kierunek: Zarządzanie
   • Stopień studiów: studia I stopnia
   • Studia: Stacjonarne/Niestacjonarne
  • Kierunek: Logistyka
   • Specjalność: Zarządzanie jakością w produkcji i usługach
   • Stopień studiów: studia I stopnia
   • Studia: Niestacjonarne
 • Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
  • Kierunek: Studia menadżerskie
   • Stopień studiów: studia I stopnia
   • Studia: Stacjonarne/Niestacjonarne
  • Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
   • Stopień studiów: studia I stopnia
   • Studia: Stacjonarne/Niestacjonarne
 • Wydział Zamiejscowy w Olkuszu
  • Kierunek: Zarządzanie
   • Stopień studiów: studia I stopnia
   • Studia: Niestacjonarne
 • Wydział Zamiejscowy w Żywcu
  • Kierunek: Zarządzanie
   • Stopień studiów: studia I stopnia
   • Studia: Niestacjonarne
 • Wydział Zamiejscowy w Krakowie
  • Kierunek: Inżynieria zarządzania
   • Stopień studiów: studia I stopnia
   • Studia: Stacjonarne/Niestacjonarne

Akredytacja: 2022-04-05

Koordynator ds. IPMA: dr inż. Anna Śmiglewicz, asmiglewicz@wsb.edu.pl