Akredytacje

Politechnika ŁódzkaPolitechnika ŁódzkaWydział Organizacji I Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Projektami [PŁ-WOiZ-Z-ZP]
Studia II stopnia, Stacjonarne

Akredytacja IPMA-Student:  maj 2022

  • Liczba certyfikatów IPMA-Student: 4
  • Liczba certyfikatów IPMA-Student w formule OPEN: 17

Koordynator ds. IPMA-Student: Paweł Pietras, pawel.pietras@p.lodz.pl