Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu


Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Kierunek: Zarządzanie

Studia I stopniaNiestacjonarne

Studia II stopnia, Niestacjonarne
Specjalność: Zarządzanie projektami zwinnymi z Agile PM® Foundation

Akredytacja IPMA-Student: sierpień 2022

  • Liczba certyfikatów IPMA-Student:
  • Zdawalność: 
  • Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: dr Małgorzata Smolarek, malgorzata.smolarek@humanitas.edu.pl