Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania

Kierunek: Inżynieria Zarządzania
Studia l stopnia
Studia: Stacjonarne / Niestacjonarne

Kierunek: Logistyka

  • Studia l stopnia
    Studia: Stacjonarne / Niestacjonarne
  • Studia II stopnia
    Specjalność: Logistyka przedsiębiorstwa, Logistyka łańcuchów dostaw
    Studia: Stacjonarne / Niestacjonarne