Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akademickie Autoryzowane Jednostki Szkoleniowe IPMA

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania


Akredytacje IPMA:

 • Kierunek: Zarządzanie
  • Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  • Specjalność: ADVANCED PROJECT MANAGEMENT
   Studia II stopnia
   , stacjonarne i niestacjonarne
 • Kierunek: Business Management
  Studia I stopnia, stacjonarne
 • Studia podyplomowe Project Management

Data uzyskania licencji AAJS: 3-08-2022

Koordynator ds. IPMA AAJS: dr Marek Wąsowicz, marek.wasowicz@ue.wroc.pl