Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Politechnika Gdańska

logo1

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

  • Kierunek: Zarządzanie inżynierskie
    Studia I stopnia
    Stacjonarne
    Akredytacja IPMA-Student:  wrzesień 2015
    Reakredytacja: 14-09-2018

Koordynator IPMA-Student: Sławomir Ostrowski, slawomir.ostrowski@gr.ipma.pl 

 

 

Koordynator IPMA-Student: Marek Wirkus, mwir@zie.pg.gda.pl