Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Specjalność: Zarządzanie projektami
   Studia I i II stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 12-10-2015
   Reakredytacja: 12-10-2018

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 56
Zdawalność: 98%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: dr Paweł Barkowiak, pawel.bartkowiak@ue.poznan.pl