Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Instytut Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Specjalność: Zarządzanie projektami
   Studia I i II stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 12-10-2015
   Reakredytacja: 30-09-2020

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 65
Zdawalność: 95,6%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: dr Paweł Bartkowiak, pawel.bartkowiak@ue.poznan.plStudia podyplomowe
 • Zarządzanie projektami
Kierownik studiów: dr Paweł Bartkowiak
Akredytacja IPMA-Student: 8-10-2019
Reakredytacja: 30-09-2020
Liczba certyfikatów IPMA-Student
Zdawalność:

 • Metodyki i metody zarządzania projektami
Kierownik studiów: dr Paweł Bartkowiak
Akredytacja IPMA-Student: 8-10-2019
Reakredytacja: 30-09-2020
Liczba certyfikatów IPMA-Student:
Zdawalność:

 • Zarządzanie Projektami – narzędzie dla praktyków

Kierownik studiów: dr Paweł Bartkowiak
Akredytacja IPMA-Student: 8-10-2019
Reakredytacja: 30-09-2020
Liczba certyfikatów IPMA-Student:
Zdawalność:

 • Menedżer projektów Employer Branding

Kierownik studiów: dr Adam Weinert
Akredytacja IPMA-Student: 8-10-2019
Reakredytacja: 30-09-2020
Liczba certyfikatów IPMA-Student:
Zdawalność: