Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Specjalność: Zarządzanie projektami
   Studia I stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 13 października 2015

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 8
Zdawalność: 80%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: dr Katarzyna Januszkiewiczkatarzynaj@uni.lodz.pl