Akredytacje

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki ,  Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Specjalność: Zarządzanie projektami
   Studia I stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 13 października 2015

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 16
Zdawalność: 80,0%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do  IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: dr hab. Izabela Bednarska-Wnuk, izabela.wnuk@uni.lodz.pl

iw1