Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,  Instytut Spraw Publicznych

  • Kierunek: Zarządzanie, Polityka Społeczna
   Specjalność: Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
   Studia II stopnia
   Stacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 6 marca 2015
   Reakredytacja IPMA-Student: 6 marca 2018

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 29
Zdawalność: 82,9%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D:

Koordynator IPMA-student: dr Beata Jałochabeata.jalocha@uj.edu.pl