Certyfikacja IPMA wg. ICB 4.0 – Projekty

Obszar kompetencji 4.3 Perspektywa

Obszar kompetencji ‘Perspektywa’ zajmuje się kontekstem projektu.

Definiuje pięć elementów kompetencji: