4.3.3 Zgodność , normy i przepisy

4.3.3.5 Ocena, użytkowanie i rozwój profesjonalnych narzędzi i standardów dla projektu

Jednostka potrafi stosować się do i wykorzystać najwyższe standardy zawodowe. Dobre praktyki w zakresie zarządzania projektem to połączenie wiodących światowych standardów i osobiście wypracowanych narzędzi i metod. Jednostka bierze je pod uwagę przy wyborze odpowiednich narzędzi, metod i koncepcji (np. cyklu życia projektu, zarządzania interesariuszami, zarządzania ryzykiem, itp.). Dlatego zawsze stara się znaleźć najlepszy przepis na zarządzanie danym projektem, poprzez wykorzystanie najwyższych standardów zawodowych (jednego lub kilku) oraz dodanie i rozwijanie dalszych usprawnień.

Mierniki

  • Identyfikuje i korzysta z właściwych standardów zawodowych;
  • Identyfikuje szczegóły standardu i zarządza ryzykiem wynikającym z zastosowania standardu do projektu;
  • Identyfikuje i wykorzystuje dobre praktyki w zarządzaniu projektem;
  • Rozwija i wdraża indywidualnie stworzone standardy w zarządzaniu członkami zespołu projektowego.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka