4.3.4 Układy sił i interesów

4.3.4.3 Ocena osobowości i stylów pracy innych osób oraz zastosowanie tych aspektów z korzyścią dla projektu

Każdy człowiek jest wyjątkowy i będzie działać i pracować w specyficzny dla siebie sposób. Na styl wpływają również czynniki kulturowe, jak to opisano w elemencie kompetencji "Kultura i wartości". Różni ludzie mogą mieć te same ambicje i / lub interesy, ale będą używać innego stylu w wywieraniu wpływu. Niektórzy charakteryzują się tym samym zachowaniem i stylem, ale różnią się w kwestii ambicji i / lub interesów. Kierownik projektu musi uznawać  te różnice aby efektywnie współpracować z ludźmi i grupami.

Mierniki

  • Identyfikuje i uznaje różnice pomiędzy stylem bycia a osobowością;
  • Identyfikuje i uznaje różnice pomiędzy aspektami kulturalnymi a osobowością.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka