4.3.5. Kultura i wartości

4.3.5.1 Ocena kultury i wartości społeczności i ich implikacji dla projektu

Wszystkie projekty są osadzone w społeczności (czasem nawet więcej niż jednej). Wartości społeczne i niepisane reguły mogą znacznie wpływać na sposób komunikowania się i podejmowania decyzji. Mogą również wpływać na to, jak są oceniane i rozpatrywane odstępstwa od ogólnej normy; mogą definiować lub wpływać na czas pracy oraz na to jak, kiedy, gdzie i z kim dzielimy się informacjami, pomieszczeniami biurowymi, z kim jemy posiłki, itp. Kierownik projektu potrzebuje praktycznej wiedzy z zakresu podstaw kultury, wartości i norm społeczności, w których realizowany jest projekt. Jednostka powinna być w stanie dostrzec i uwzględnić w projekcie istotne implikacje tych aspektów kulturowych i regularnie je weryfikować.

Mierniki

  • Zna i uznaje wartości kulturowe, normy i wymogi danej społeczności;
  • Zna, rozumie i uznaje implikacje wartości kulturowych, normy i wymogi w projekcie;
  • Pracuje zgodnie z kulturowymi wymogami i wartościami społecznymi jednak bez poświęcania własnych wartości.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka