4.3.2 Nadzór zarządczy, struktury i procesy

4.3.2.2 Znajomość i stosowanie zasad zarządzania programem i sposobów ich wdrażania

Jeśli projekt jest częścią programu, jednostka powinna dostosować projekt do programu i musi znać zasady zarządzania programem w określonej organizacji. Zależności między projektem i programem, a także między różnymi projektami w ramach jednego programu muszą być poddawane analizie pod kątem danych wejściowych, celów, rezultatów itp. Radzenie sobie z tymi zależnościami oznacza stworzenie i utrzymywanie stałych powiązań pomiędzy projektem i programem.

Mierniki

  • Potrafi opisać charakterystykę programu (cele, dane wejściowe, dane wyjściowe, wyniki, korzyści);
  • Potrafi wyjaśnić koncepcję zarządzania programem.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka