4.4.1 Autorefleksja i zarządzanie sobą

Autorefleksja to umiejętność poznania, zrozumienia i refleksji nad własnymi emocjami, zachowaniami, preferencjami i wartościami oraz zrozumienie ich wpływu.

Zarządzanie sobą to umiejętność wyznaczania osobistych celów, by sprawdzić i dostosować postępy i uporać się z codzienną pracą w sposób systematyczny, poprzez zarządzanie zmieniającymi się warunkami i radzenie sobie w sytuacjach stresujących.

Zamiar

Zamiarem tego elementu kompetencji jest umożliwienie kierownikowi projektu kontrolowania i kierowania swoim zachowaniem, uznając wpływ własnych emocji, preferencji i wartości. Umożliwia to skuteczne i efektywne wykorzystanie zasobów własnych i prowadzi do wypracowania pozytywnej energii do pracy i równowagi między pracą, a życiem prywatnym.

Opis

Nieodłączny zestaw emocji, preferencji i wartości kieruje wszystkimi naszymi decyzjami i działaniami. Samoświadomość i refleksja nad tymi aspektami i ich wpływem na zachowanie umożliwia nam zarządzanie własna osobą. Refleksja nad osobistymi wartościami i zachowaniami, szukanie informacji zwrotnej i świadomość naturalnych reakcji otwiera możliwość zmiany i poprawy zachowania. Kontrolowanie nieświadomych reakcji wspomaga spójne zachowanie, podejmowanie decyzji, komunikację oraz przewodzenie innym. Systematyczne i zdyscyplinowane podejście do radzenia sobie z codzienną pracą oznacza efektywne zarządzanie czasem tak, aby osiągnąć najważniejsze cele. Zwiększenie efektywności pracy nie oznacza pracowania ciężej, ale umożliwia jednostce osiągnięcie wyników na wyższym poziomie satysfakcji i motywacji. Jednostka działa autonomicznie i niezależnie od wpływów zewnętrznych, wykorzystując sposobność stosowania wiedzy nabytej.

Wiedza

 • Techniki refleksji i samooceny;
 • Radzenie sobie ze stresem - swoim i innych;
 • Techniki i metody relaksacji;
 • Tempo pracy;
 • Zasady i techniki udzielania informacji zwrotnej;
 • Techniki ustalania priorytetów;
 • Zarządzanie czasem własnym;
 • Sprawdzanie postępów;
 • Formułowanie celów (np. metoda SMART);
 • Teorie efektywności.

Umiejętności i zdolności

 • Świadomość własnych stylów pracy i preferencji;
 • Świadomość bodźców rozpraszających;
 • Autorefleksja i samoocena;
 • Kontrolowanie emocji i skupienie na zadaniach, nawet w stanie rozdrażnienia;
 • Motywacja własna
 • Delegowanie zadań;
 • Wyznaczanie realnych i znaczących celów osobistych;
 • Regularne kontrolowanie postępu i rezultatów;
 • Radzenie sobie z błędami i porażkami.

Powiązane elementy kompetencji

 • Wszystkie pozostałe elementy kompetencji z obszaru Ludzie;
 • Perspektywa 4: Układy sił i interesów;
 • Perspektywa 5: Kultura i wartości.

Kluczowe wskaźniki kompetencji

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka