4.4.1 Autorefleksja i zarządzanie sobą

4.4.1.2 Budowanie pewności siebie na podstawie własnych mocnych i słabych stron

Samoświadomość obejmuje refleksję nad własnymi mocnymi i słabymi stronami. Jednostka jest świadoma tego, w czym jest dobra i co ją  pasjonuje, oraz jakie zadania powinna przekazać innym. Znając swoje talenty i akceptując własne ograniczenia tworzy poczucie własnej wartości. Demonstruje pewność siebie, opierając się na osobistych talentach i możliwościach. Przeciwieństwem tego stanu jest obawa i  wątpliwości co do swoich talentów i potencjału i przesadne reakcje na krytykę.

Mierniki

  • Identyfikuje własne mocne i słabe strony, talenty i ograniczenia;
  • Wykorzystuje mocne strony, talenty i pasje;
  • Identyfikuje rozwiązania wiodące do pokonania własnych słabości i ograniczeń;
  • Utrzymuje kontakt wzrokowy nawet w sytuacjach stresowych;
  • Akceptuje niepowodzenia bez utraty pewności siebie.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka