4.4.2 Spójność wewnętrzna i rzetelność

4.4.2.4 Spójne działanie, podejmowanie decyzji i komunikacja

Spójność oznacza, że osoba robi wszystko, co może, aby  jej słowa, zachowania i działania były ze sobą w zgodzie . Stosowanie tych samych zasad przewodnich sprawia, że zachowanie jednostki jest przewidywalne i powtarzalne, w pozytywnym sensie.

Spójność nie wyklucza elastyczności w weryfikacji planów, jeśli zachodzi potrzeba zmian lub dostosowania się do wyjątkowych sytuacji.

Mierniki

  • Demonstruje spójność między tym co mówi i co robi;
  • Używa podobnych sposobów w rozwiązywaniu podobnych problemów;
  • Dostosowuje własne zachowanie do sytuacji.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka