4.4.2 Spójność wewnętrzna i rzetelność

4.4.2.5 Skrupulatne wykonywanie zadań, budowanie zaufania

Osoba wykonuje zadania w dokładny i staranny sposób. To przekonuje innych do zaufania przy składaniu obietnic i zawieraniu umów. Jest postrzegana jako osoba, na której można polegać. Inni oceniają efekty pracy jako niezmiennie wysokiej jakości.

Mierniki

  • Wykonuje zadania konsekwentnie i skrupulatnie;
  • Zdobywa zaufanie przez wykonywanie zadań dokładnie i do końca.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka