4.4.3 Komunikacja interpersonalna

4.4.3.3 Dobór stylów i kanałów komunikacji pod kątem potrzeb odbiorców, sytuacji i poziomu zarządzania

Jednostka wybiera odpowiedni dla odbiorców sposób komunikowania się. Potrafi komunikować się na różnych poziomach i różnymi kanałami. Wszystkie typy komunikacji powinna traktować na równi i wybrać najbardziej odpowiednią: formalną lub nieformalną, neutralną lub emocjonalną, pisemną lub ustną lub wizualną.

Mierniki

  • Dobiera odpowiednie kanały i style komunikacji, w zależności od odbiorcy;
  • Komunikuje się przez wybrane kanały zgodnie z dopasowanym stylem;
  • Monitoruje i kontroluje komunikację;
  • Zmienia kanały i styl komunikacji w zależności od sytuacji.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka