4.4.3 Komunikacja interpersonalna

4.4.3.5 Stosowanie humoru i zachowanie dystansu

Praca w projektach często może być stresująca. Zdolność postrzegania sytuacji, problemów, a nawet własnej pracy z różnych punktów widzenia jest ważnym atutem. Humor pozwala jednostce zobaczyć sprawy z innej perspektywy - ocenić, co jest dobre a co złe, w porównaniu z innymi rzeczami. Uwalnianie napięcia poprzez stosowanie humoru często ułatwia współpracę i podejmowanie decyzji. Humor jest potężnym narzędziem zmniejszania napięcia w sytuacjach, w których mogą powstawać konflikty. Pod warunkiem, że stosuje się go w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie i z zachowaniem szacunku, humor może znacznie ułatwiać komunikację.

Mierniki

  • Zmienia perspektywy postrzegania sytuacji;
  • Rozładowuje napięcia poprzez humor.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka